Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Dodano: 10 sierpnia, 2020

Odbiór osobisty lub z upoważnieniem w gabinecie wicedyrektora
11.08.2020 godz. 11.00 – 14.00
12.08.2020 godz. 09.00 – 14.00
13.08.2020 godz. 09.00 – 14.00
14.08.2020 godz. 09.00 – 14.00
17.08.2020 godz. 09.00 – 14.00
absolwenci przyjmowani są pojedynczo
od 18.08.2020 odbiór w sekretariacie po uprzednim umówieniu się telefonicznym

This is why there are self-help books for example the Male Menpaws generic viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved buy female viagra On the flip side, lots of women can viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or poor erections, over an 80 advancement with regard to erection. viagra online order Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been sildenafil 100mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead buy viagra canada 6. Bosentan drug given by mouth, has not been ineffective in viagra cheap Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg A lot of men guys happen to be able to repair problems with ed by taking buy viagra 50mg However, most guys will seek out assistance in males health in Google buying viagra

Lista podręczników

Dodano: 20 lipca, 2020

Zapraszamy do zapoznania się z listą podręczników na rok szkolny 2020/21.

Rekrutacja 2020-2021

Dodano: 20 lipca, 2020

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Do systemu naboru elektronicznego

Instrukcja jak wypełnić wniosek w systemie elektronicznego naboru

Ważne terminy dla kandydatów III LO w Toruniu

 • 15 czerwca10 lipca – składanie wniosków
 • do 10 lipca – dostarczyć do wniosku świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • do 4 sierpnia – dostarczyć zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • do 4 sierpniatylko w III LO należy złożyć deklarację wyboru np. przedmiotów rozszerzonych
 • 12 sierpnia – ogłoszenie wyników zakwalifikowanych do III LO
 • do 18 sierpnia – dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwo i wyniki egzaminu) – jest to potwierdzenie woli
 • 19 sierpnia – ogłoszenie listy przyjętych do III LO
 • po 19 sierpnia – rekrutacja uzupełniająca dla tych, którym zależy, ale się nie udało za pierwszym razem.

Dodano: 3 lipca, 2020

KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dodano: 26 czerwca, 2020

Drodzy Uczniowie

Dziś mamy kolejny nietypowy dzień w tym roku szkolnym; więcej – takiego dnia chyba nikt z nas, z Was, a także z Waszych Rodziców i Dziadków nie pamięta…
Kończymy rok szkolny 2019/2020 – bez rozdania z wielką pompą świadectw z paskiem, bez wręczenia nagród, bez spotkań z wychowawcami i bez gromadnego opuszczania szkolnych murów. To wszystko wydarzy się dopiero… 1 września!
Tymczasem gratulujemy Wam osiągnięć w nauce (a w tym roku naprawdę jest z czego być dumnym!) i życzymy spokojnego oraz bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Korzystajcie z lata, dbajcie o siebie i swoich bliskich, bądźcie rozważni – tak, abyśmy we wrześniu mogli spotkać się w komplecie po tej wyjątkowo długiej przerwie. Udanych wakacji!

Informacja o stypendiach

Dodano: 7 czerwca, 2020

W załącznikach znajdziecie informacje o stypendiach.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba

Załączniki

 •   (pdf, 950 KB)
 •   (pdf, 475 KB)
 •   (pdf, 449 KB)
 •   (pdf, 666 KB)

Informacja dla maturzystów

Dodano: 21 maja, 2020

Szanowni Maturzyści

Procedura organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w III LO w Toruniu w 2020r.

Przypominamy o uwzględnieniu remontu mostu, czyli dostatecznie wczesnym wyjściu z domu w celu punktualnego dotarcia na egzamin. Informacja z wydziału edukacji.

Instrukcja wejścia na egzamin maturalny 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

 1. W 2020 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany tylko w części pisemnej.
 2. W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej.
 3. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić tylko absolwent, który:
  • w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego,
  • jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
 4. Absolwent, o którym mowa w punkcie 3), może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu oraz w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekaże informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Do informacji należy dołączyć oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu (o którym mowa w punkcie 3) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Załącznik do pobrania ze strony CKE

Informację i oświadczenie, o których mowa w punkcie 4) można przesłać mailem (w postaci skanu ) na adres  sekretariat@3lo.torun.pl albo dostarczyć osobiście.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku  jest opublikowany na stronie www.cke.gov.pl

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizacji egzaminu maturalnego na stronie https://www.oke.gda.pl/

Egzamin maturalny, a względy zdrowotne

Jeśli absolwent szkoły przystępujący do egzaminu maturalnego w tym roku ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić taką sytuację do dyrektora szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.

Boiska Orlik

Dodano: 30 kwietnia, 2020

Harmonogram funkcjonowania boiska Orlik w III LO w Toruniu

Komunikat

Dodano: 27 kwietnia, 2020

Świadectwa ukończenia szkoły absolwenci będą mogli odebrać osobiście w sekretariacie w dniach, w których odbywać się będą egzaminy maturalne.

Klasy 3A i 3B w dniu egzaminu z języka polskiego po egzaminie

Klasy 3C i 3E w dniu egzaminu z matematyki po egzaminie

Klasa 3D w dniu egzaminu z języka angielskiego po egzaminie


Osoby, które zgłoszą potrzebę szybszego odebrania dokumentów, będą mogły to zrobić po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Zdalne nauczanie do 24 maja 2020.

Dodano: 27 kwietnia, 2020


W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zdalnej edukacji w polskich szkołach informuję, że szkoła pozostanie zamknięta do 24.05. 2020, a edukacja nadal prowadzona będzie w formie zdalnej.

Zgodnie z dzisiejszą informacją, egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Szczegółowe harmonogramy zostaną podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W sprawach pilnych – jak dotychczas – prosimy o kontakt poprzez e – dziennik.
Absolwentów prosimy o kontakt poprzez pocztę internetową sekretariat@3lo.torun.pl

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Z poważaniem
Andrzej Więckowski