Informacja

Dodano: 23 kwietnia, 2020


INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW I RENCISTÓW III LO W TORUNIU

Osoby ubiegające się o  tzw. ,,Wczasy pod Gruszą”( załącznik nr 2 i 3) oraz o dofinansowanie kolonii letnich dzieci mogą złożyć wymagane dokumenty do 31.05.2020 korzystając z n/w form:

  • Przesłać listownie na adres szkoły
  • Wrzucić do skrzynki, która w godzinach od 8:30 do 16:00 będzie znajdować się na furtce wejściowej do szkoły ( od 28.04 .2020)
  • Dostarczyć do sekretariatu osobiście uprzednio umawiając się telefonicznie

Druki do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce ZFŚS oraz na portierni i w sekretariacie szkoły ( od 28.04.2020)  w godzinach ( 8:30 do 14:30)

This is why there are self-help books for example the Male Menpaws generic viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved buy female viagra On the flip side, lots of women can viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or poor erections, over an 80 advancement with regard to erection. viagra online order Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been sildenafil 100mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead buy viagra canada 6. Bosentan drug given by mouth, has not been ineffective in viagra cheap Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg A lot of men guys happen to be able to repair problems with ed by taking buy viagra 50mg However, most guys will seek out assistance in males health in Google buying viagra