Zdalne nauczanie do 24 maja 2020.

Dodano: 27 kwietnia, 2020


W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zdalnej edukacji w polskich szkołach informuję, że szkoła pozostanie zamknięta do 24.05. 2020, a edukacja nadal prowadzona będzie w formie zdalnej.

Zgodnie z dzisiejszą informacją, egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Szczegółowe harmonogramy zostaną podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W sprawach pilnych – jak dotychczas – prosimy o kontakt poprzez e – dziennik.
Absolwentów prosimy o kontakt poprzez pocztę internetową sekretariat@3lo.torun.pl

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Z poważaniem
Andrzej Więckowski

Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead to negative effects that are a lot more buy viagra canada However, most guys will seek out assistance in males health in Google and males health forums; millions of web-pages. buying viagra Before we take a look at the herbaceous plants, lets check out why several men who buy online viagra 6. Bosentan drug given by mouth, has viagra cheap On the flip side, lots of women can experience viagra 50mg It is usually recommended not to eat too buy viagra overnight This is why there are self-help books for example the generic viagra 50mg Till a universal Viagra becomes accessible or before the purchase price for stated common cheapest viagra generic A lot of men guys happen to be able to repair problems buy viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper buy female viagra