Zdalne nauczanie do 24 maja 2020.

Dodano: 27 kwietnia, 2020


W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zdalnej edukacji w polskich szkołach informuję, że szkoła pozostanie zamknięta do 24.05. 2020, a edukacja nadal prowadzona będzie w formie zdalnej.

Zgodnie z dzisiejszą informacją, egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Szczegółowe harmonogramy zostaną podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W sprawach pilnych – jak dotychczas – prosimy o kontakt poprzez e – dziennik.
Absolwentów prosimy o kontakt poprzez pocztę internetową sekretariat@3lo.torun.pl

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Z poważaniem
Andrzej Więckowski

This is why there are self-help books for example the Male Menpaws generic viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved buy female viagra On the flip side, lots of women can viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or poor erections, over an 80 advancement with regard to erection. viagra online order Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been sildenafil 100mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead buy viagra canada 6. Bosentan drug given by mouth, has not been ineffective in viagra cheap Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg A lot of men guys happen to be able to repair problems with ed by taking buy viagra 50mg However, most guys will seek out assistance in males health in Google buying viagra