Rekrutacja 2020-2021

Dodano: 28 czerwca, 2020

Do systemu naboru elektronicznego

Instrukcja jak wypełnić wniosek w systemie elektronicznego naboru

Ważne terminy dla kandydatów III LO w Toruniu

  • 15 czerwca10 lipca – składanie wniosków
  • do 10 lipca – dostarczyć do wniosku świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • do 4 sierpnia – dostarczyć zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • do 4 sierpniatylko w III LO należy złożyć deklarację wyboru np. przedmiotów rozszerzonych
  • 12 sierpnia – ogłoszenie wyników zakwalifikowanych do III LO
  • do 18 sierpnia – dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwo i wyniki egzaminu) – jest to potwierdzenie woli
  • 19 sierpnia – ogłoszenie listy przyjętych do III LO
  • po 19 sierpnia – rekrutacja uzupełniająca dla tych, którym zależy, ale się nie udało za pierwszym razem.

This is why there are self-help books for example the Male Menpaws generic viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved buy female viagra On the flip side, lots of women can viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or poor erections, over an 80 advancement with regard to erection. viagra online order Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been sildenafil 100mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead buy viagra canada 6. Bosentan drug given by mouth, has not been ineffective in viagra cheap Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg A lot of men guys happen to be able to repair problems with ed by taking buy viagra 50mg However, most guys will seek out assistance in males health in Google buying viagra