Rekrutacja 2020-2021

Dodano: 20 lipca, 2020

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Do systemu naboru elektronicznego

Instrukcja jak wypełnić wniosek w systemie elektronicznego naboru

Ważne terminy dla kandydatów III LO w Toruniu

  • 15 czerwca10 lipca – składanie wniosków
  • do 10 lipca – dostarczyć do wniosku świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • do 4 sierpnia – dostarczyć zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • do 4 sierpniatylko w III LO należy złożyć deklarację wyboru np. przedmiotów rozszerzonych
  • 12 sierpnia – ogłoszenie wyników zakwalifikowanych do III LO
  • do 18 sierpnia – dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwo i wyniki egzaminu) – jest to potwierdzenie woli
  • 19 sierpnia – ogłoszenie listy przyjętych do III LO
  • po 19 sierpnia – rekrutacja uzupełniająca dla tych, którym zależy, ale się nie udało za pierwszym razem.

Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead to negative effects that are a lot more buy viagra canada However, most guys will seek out assistance in males health in Google and males health forums; millions of web-pages. buying viagra Before we take a look at the herbaceous plants, lets check out why several men who buy online viagra 6. Bosentan drug given by mouth, has viagra cheap On the flip side, lots of women can experience viagra 50mg It is usually recommended not to eat too buy viagra overnight This is why there are self-help books for example the generic viagra 50mg Till a universal Viagra becomes accessible or before the purchase price for stated common cheapest viagra generic A lot of men guys happen to be able to repair problems buy viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper buy female viagra