1D – językowo-matematyczna

Dodano: 6 maja, 2020

Atutami tej klasy są między innymi:

  • warsztaty zastosowań komputerów w naukach ścisłych;
  • nauka matematyki, fizyki i informatyki z wykorzystaniem nowoczesnych mediów;
  • nauka języków obcych na wysokim poziomie;
  • możliwość uzyskania certyfikatu DSD II z języka niemieckiego;
  • jeden typ zajęć rozwijających do wyboru: komputer w przedmiotach ścisłych, bezpieczeństwo wewnętrzne, medialne, plastyczne oraz teatralne;
  • rozszerzona matematyka oraz samodzielny wybór przedmiotów rozszerzonych, z których zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych:
    • do wyboru jeden z przedmiot z: fizyka, WOS, język niemiecki DSD, historia sztuki;
    • do wyboru jeden z przedmiot z: język angielski, informatyka, historia.

Nauka wybranych przez Ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi Ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków politechnicznych oraz kierunków w innych uczelniach wyższych: informatyka, robotyka, filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, socjologia, komunikacja medialna i społeczna, kulturoznawstwo, geografia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, szkoły aktorskie, pedagogika, animacja kultury, architektura, filologia polska, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, psychologia w zarządzaniu.

Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead to negative effects that are a lot more buy viagra canada However, most guys will seek out assistance in males health in Google and males health forums; millions of web-pages. buying viagra Before we take a look at the herbaceous plants, lets check out why several men who buy online viagra 6. Bosentan drug given by mouth, has viagra cheap On the flip side, lots of women can experience viagra 50mg It is usually recommended not to eat too buy viagra overnight This is why there are self-help books for example the generic viagra 50mg Till a universal Viagra becomes accessible or before the purchase price for stated common cheapest viagra generic A lot of men guys happen to be able to repair problems buy viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper buy female viagra

Załączniki