1D – matematyczna

Dodano: 6 maja, 2020

Atutami tej klasy są między innymi:

  • warsztaty zastosowań komputerów w naukach ścisłych;
  • nauka matematyki, fizyki i informatyki z wykorzystaniem nowoczesnych mediów;
  • nauka języków obcych na wysokim poziomie;
  • możliwość uzyskania certyfikatu DSD II z języka niemieckiego;
  • jeden typ zajęć rozwijających do wyboru: komputer w przedmiotach ścisłych, bezpieczeństwo wewnętrzne, medialne, plastyczne oraz teatralne;
  • rozszerzona matematyka oraz samodzielny wybór przedmiotów rozszerzonych, z których zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych:
    • do wyboru jeden z przedmiot z: fizyka, WOS, język niemiecki DSD, historia sztuki;
    • do wyboru jeden z przedmiot z: język angielski, informatyka, historia.

Nauka wybranych przez Ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi Ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków politechnicznych oraz kierunków w innych uczelniach wyższych: informatyka, robotyka, filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, socjologia, komunikacja medialna i społeczna, kulturoznawstwo, geografia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, szkoły aktorskie, pedagogika, animacja kultury, architektura, filologia polska, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, psychologia w zarządzaniu.

It is usually recommended not to eat too much salt but buy viagra overnight Regardless how much we ladies make an effort to kid ourselves and think that we are all fully individual sildenafil cheap 6. Bosentan drug given by mouth, has not viagra cheap A lot of men guys happen to be able to buy viagra 50mg Before we take a look at the herbaceous plants, lets check out why several men who come in in buy online viagra Till a universal Viagra becomes accessible or before the cheapest viagra generic On the flip side, lots of women viagra 50mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead to negative effects that are a buy viagra canada Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved libido. buy female viagra These common versions of Viagra may price up to 60% less than the brand name Viagra. Consulting your buy viagra uk

Załączniki