1D – językowo-matematyczna

Dodano: 6 maja, 2020

Atutami tej klasy są między innymi:

  • warsztaty zastosowań komputerów w naukach ścisłych;
  • nauka matematyki, fizyki i informatyki z wykorzystaniem nowoczesnych mediów;
  • nauka języków obcych na wysokim poziomie;
  • możliwość uzyskania certyfikatu DSD II z języka niemieckiego;
  • jeden typ zajęć rozwijających do wyboru: komputer w przedmiotach ścisłych, bezpieczeństwo wewnętrzne, medialne, plastyczne oraz teatralne;
  • rozszerzona matematyka oraz samodzielny wybór przedmiotów rozszerzonych, z których zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych:
    • do wyboru jeden z przedmiot z: fizyka, WOS, język niemiecki DSD, historia sztuki;
    • do wyboru jeden z przedmiot z: język angielski, informatyka, historia.

Nauka wybranych przez Ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi Ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków politechnicznych oraz kierunków w innych uczelniach wyższych: informatyka, robotyka, filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, socjologia, komunikacja medialna i społeczna, kulturoznawstwo, geografia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, szkoły aktorskie, pedagogika, animacja kultury, architektura, filologia polska, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, psychologia w zarządzaniu.

This is why there are self-help books for example the Male Menpaws generic viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved buy female viagra On the flip side, lots of women can viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or poor erections, over an 80 advancement with regard to erection. viagra online order Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been sildenafil 100mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead buy viagra canada 6. Bosentan drug given by mouth, has not been ineffective in viagra cheap Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg A lot of men guys happen to be able to repair problems with ed by taking buy viagra 50mg However, most guys will seek out assistance in males health in Google buying viagra

Załączniki