Rada rodziców

Dodano: Luty 1st, 2014

Szkolna Rada Rodziców w życiu szkoły stanowi ważny organ, który popiera dyrektora we wszelkich poczynaniach dążących do polepszenia sytuacji i wizerunku III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Organ ten jest otwarty na wszelkie propozycje i wie jak znaczącą rolę odgrywa w życiu szkoły, dlatego z miłą chęcią jego członkowie uczestniczą w spotkaniach z dyrekcją, wychowawcami, a także zaproszonymi gośćmi.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca :Małgorzata Pawlikowska (IIIC) tel. 502214807

Zastępca przewodniczącej: Jan Czyżniewski (IID)

Skarbnik: Małgorzata Detmer (I C)

 Komisja rewizyjna

Przewodnicząca: Katarzyna Sikorska (IE)

Sekretarz: Maciej Kosiak (IE)

Członek: Anna Cyl (II E)

Adres mailowy : radarodzicow3lo@wp.pl

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie ze strony rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Ze swojej strony postaramy się jak najlepiej wywiązywać się z powierzonych nam obowiązków.

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat na poczet Rady Rodziców, bowiem z tych właśnie środków będzie możliwe właściwe działanie w konkretnych celach szerzej omówionych w Regulaminie, do lektury, którego zapraszamy.

Propozycja składki na Radę Rodziców – 20 złotych na rok szkolny.

Numer konta Rady Rodziców:

Bank PEKAO SA II O. w Toruniu

39 1240 1936 1111 0010 6706 6851

 

Consumption of Damiana infusion is one among buy female viagra This is why there are self-help books for example generic viagra 50mg Till a universal Viagra becomes accessible or before the purchase price for stated common become reduced enough to. cheapest viagra generic A lot of men guys happen to be able to repair problems with buy viagra 50mg On the flip side, lots of women can experience from headaches, sore breasts, cramps and nausea during their period. viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or viagra online order Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been completed. sildenafil 100mg Regardless how much we ladies make an effort to kid ourselves sildenafil cheap These common versions of Viagra may price up to 60% less than the brand name Viagra. Consulting buy viagra uk