Rada rodziców

Dodano: Luty 1st, 2014

Szkolna Rada Rodziców w życiu szkoły stanowi ważny organ, który popiera dyrektora we wszelkich poczynaniach dążących do polepszenia sytuacji i wizerunku III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Organ ten jest otwarty na wszelkie propozycje i wie jak znaczącą rolę odgrywa w życiu szkoły, dlatego z miłą chęcią jego członkowie uczestniczą w spotkaniach z dyrekcją, wychowawcami, a także zaproszonymi gośćmi.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca :Małgorzata Pawlikowska (IIIC) tel. 502214807

Zastępca przewodniczącej: Jan Czyżniewski (IID)

Skarbnik: Małgorzata Detmer (I C)

 Komisja rewizyjna

Przewodnicząca: Katarzyna Sikorska (IE)

Sekretarz: Maciej Kosiak (IE)

Członek: Anna Cyl (II E)

Adres mailowy : radarodzicow3lo@wp.pl

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie ze strony rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Ze swojej strony postaramy się jak najlepiej wywiązywać się z powierzonych nam obowiązków.

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat na poczet Rady Rodziców, bowiem z tych właśnie środków będzie możliwe właściwe działanie w konkretnych celach szerzej omówionych w Regulaminie, do lektury, którego zapraszamy.

Propozycja składki na Radę Rodziców – 20 złotych na rok szkolny.

Numer konta Rady Rodziców:

Bank PEKAO SA II O. w Toruniu

39 1240 1936 1111 0010 6706 6851