Rada rodziców

Dodano: Luty 1st, 2014

Szkolna Rada Rodziców w życiu szkoły stanowi ważny organ, który popiera dyrektora we wszelkich poczynaniach dążących do polepszenia sytuacji i wizerunku III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Organ ten jest otwarty na wszelkie propozycje i wie jak znaczącą rolę odgrywa w życiu szkoły, dlatego z miłą chęcią jego członkowie uczestniczą w spotkaniach z dyrekcją, wychowawcami, a także zaproszonymi gośćmi.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący : Katarzyna Dawiec

Skarbnik: Małgorzata Detmer

Sekretarz: Elżbieta Iżyk

 Komisja rewizyjna

Przewodnicząca: Violetta Kalinowska

Sekretarz: Izabela Hnatejko

Członek: Magdalena Cwiklińska

Adres mailowy : radarodzicow3lo@wp.pl

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie ze strony rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Ze swojej strony postaramy się jak najlepiej wywiązywać się z powierzonych nam obowiązków.

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat na poczet Rady Rodziców, bowiem z tych właśnie środków będzie możliwe właściwe działanie w konkretnych celach szerzej omówionych w Regulaminie, do lektury, którego zapraszamy.

Propozycja składki na Radę Rodziców – 20 złotych na rok szkolny.

Numer konta Rady Rodziców:

Bank PEKAO SA II O. w Toruniu

39 1240 1936 1111 0010 6706 6851

 

This is why there are self-help books for example the Male Menpaws generic viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved buy female viagra On the flip side, lots of women can viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or poor erections, over an 80 advancement with regard to erection. viagra online order Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been sildenafil 100mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead buy viagra canada 6. Bosentan drug given by mouth, has not been ineffective in viagra cheap Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg A lot of men guys happen to be able to repair problems with ed by taking buy viagra 50mg However, most guys will seek out assistance in males health in Google buying viagra