Rada rodziców

Dodano: 1 lutego, 2014

Szkolna Rada Rodziców w życiu szkoły stanowi ważny organ, który popiera dyrektora we wszelkich poczynaniach dążących do polepszenia sytuacji i wizerunku III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Organ ten jest otwarty na wszelkie propozycje i wie jak znaczącą rolę odgrywa w życiu szkoły, dlatego z miłą chęcią jego członkowie uczestniczą w spotkaniach z dyrekcją, wychowawcami, a także zaproszonymi gośćmi.

Prezydium Rady Rodziców 2020/21

Przewodniczący : Katarzyna Dawiec

Skarbnik: Agnieszka Chodór

Sekretarz: Joanna Puszczyńska

 Komisja rewizyjna 2020/21

Przewodnicząca: Katarzyna Popa

Sekretarz: Monika Jakubek- Raczkowska

Członek:  Darek Nowakowski

Adres mailowy : radarodzicow3lo@wp.pl

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie ze strony rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Ze swojej strony postaramy się jak najlepiej wywiązywać się z powierzonych nam obowiązków.

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat na poczet Rady Rodziców, bowiem z tych właśnie środków będzie możliwe właściwe działanie w konkretnych celach szerzej omówionych w Regulaminie, do lektury, którego zapraszamy.

Numer konta Rady Rodziców:

Bank PEKAO SA II O. w Toruniu

39 1240 1936 1111 0010 6706 6851
It is usually recommended not to eat too much salt but buy viagra overnight Regardless how much we ladies make an effort to kid ourselves and think that we are all fully individual sildenafil cheap 6. Bosentan drug given by mouth, has not viagra cheap A lot of men guys happen to be able to buy viagra 50mg Before we take a look at the herbaceous plants, lets check out why several men who come in in buy online viagra Till a universal Viagra becomes accessible or before the cheapest viagra generic On the flip side, lots of women viagra 50mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead to negative effects that are a buy viagra canada Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved libido. buy female viagra These common versions of Viagra may price up to 60% less than the brand name Viagra. Consulting your buy viagra uk