Klauzula informacyjna

Dodano: Luty 1st, 2014

Administratorem Państwa danych jest III Liceum Ogólnokształcące im. S. B. Lindego  87-100 Toruń ul. Raszei 1, NIP: 8792668171 REGON: 000214965.

Inspektorem Ochrony Danych jest pani Anna Grzybowska, z którą można się skontaktować pod numerem telefonu: 56 611-89-92 lub za pośrednictwem poczty e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji obowiązku szkolnego,
 • skontaktowania się w prawach związanych z dzieckiem,
 • przygotowania i realizacji zawartej umowy,
 • skontaktowania się w sprawach związanych z realizacją umowy,
 • wystawienia dokumentu księgowego (faktury),
 • prowadzenia dokumentacji księgowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych to:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.),
 • 6 ust. 1 lit. b), c) i e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077).
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nauki, obowiązywania umowy a następnie w celach archiwalnych przez 50 lat po zakończeniu nauki, dane do celów księgowych będą przetwarzane przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom współpracującym ze Szkołą (TCUW) oraz organom nadzoru nad pracą Szkoły (organ prowadzący, kuratorium oświaty).
 3. Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu dodanych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Szkołę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest konieczne i wymagane przez prawo w celu realizacji obowiązku szkolnego, jest wymogiem umownym lub prawnym. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało utrudnieniami w przekazywaniu informacji na temat Państwa dziecka lub brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

This is why there are self-help books for example the Male Menpaws generic viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved buy female viagra On the flip side, lots of women can viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or poor erections, over an 80 advancement with regard to erection. viagra online order Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been sildenafil 100mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead buy viagra canada 6. Bosentan drug given by mouth, has not been ineffective in viagra cheap Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg A lot of men guys happen to be able to repair problems with ed by taking buy viagra 50mg However, most guys will seek out assistance in males health in Google buying viagra