Koncepcja pracy szkoły czyli dlaczego prowadzimy liceum?

Dodano: 25 lutego, 2014

plakat

 • Jeśli chcesz się rozwijać to Liceum Lindego jest dobrym miejscem
 • Uważamy, że dobrze zdana matura jest ważnym momentem życia
  i otwarciem drogi do  wymarzonych studiów
 • Uważamy, że każdy ma szansę na sukces i powinien na niego pracować w   przyjaznym środowisku

 

 • Szkoła stwarza warunki i atmosferę do rozwoju i sama rozwija się dzięki swoim uczniom
 • Nie ma przyjaznego środowiska bez wzajemnego szacunku, otwartości na innych i otwartości na nowe idee i pomysły
 • Nie ma przyjaznego środowiska bez poszanowania praw innych
 • Nie ma rozwoju bez inspiracji, współdziałania, pracy i konsekwencji
 • Rozwój nie kończy się z dzwonkiem lekcyjnym – wszystko co dzieje się w szkole i wokół niej  ma wspierać, pomagać i wpływać na rozwój jej uczniów
 • Wiemy, że czas liceum to okres poszukiwań, kształtowania osobowości oraz czas na próby, błędy, wzloty
  i upadki młodości
 •  III LO to miejsce nie tylko nauki ale także nawiązywania przyjaźni, zdobywania doświadczeń i kompetencji, współdziałania i tworzenia. Czas zabawy i pracy
 • Każdy ma prawo do szukania własnych dróg i dokonywania wyborów
 • Rodzice są częścią środowiska szkoły i bez ich współpracy trudno osiągać sukcesy
 • Liceum Lindego jest częścią świata i interesuje się nim oraz zmienia świat wokół siebie
 • Uczymy się wszyscy od siebie nawzajem


 

 

It is usually recommended not to eat too much salt but buy viagra overnight Regardless how much we ladies make an effort to kid ourselves and think that we are all fully individual sildenafil cheap 6. Bosentan drug given by mouth, has not viagra cheap A lot of men guys happen to be able to buy viagra 50mg Before we take a look at the herbaceous plants, lets check out why several men who come in in buy online viagra Till a universal Viagra becomes accessible or before the cheapest viagra generic On the flip side, lots of women viagra 50mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead to negative effects that are a buy viagra canada Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved libido. buy female viagra These common versions of Viagra may price up to 60% less than the brand name Viagra. Consulting your buy viagra uk