Koncepcja pracy szkoły czyli dlaczego prowadzimy liceum?

Dodano: Luty 25th, 2014

plakat

 • Jeśli chcesz się rozwijać to Liceum Lindego jest dobrym miejscem
 • Uważamy, że dobrze zdana matura jest ważnym momentem życia
  i otwarciem drogi do  wymarzonych studiów
 • Uważamy, że każdy ma szansę na sukces i powinien na niego pracować w   przyjaznym środowisku

 

 • Szkoła stwarza warunki i atmosferę do rozwoju i sama rozwija się dzięki swoim uczniom
 • Nie ma przyjaznego środowiska bez wzajemnego szacunku, otwartości na innych i otwartości na nowe idee i pomysły
 • Nie ma przyjaznego środowiska bez poszanowania praw innych
 • Nie ma rozwoju bez inspiracji, współdziałania, pracy i konsekwencji
 • Rozwój nie kończy się z dzwonkiem lekcyjnym – wszystko co dzieje się w szkole i wokół niej  ma wspierać, pomagać i wpływać na rozwój jej uczniów
 • Wiemy, że czas liceum to okres poszukiwań, kształtowania osobowości oraz czas na próby, błędy, wzloty
  i upadki młodości
 •  III LO to miejsce nie tylko nauki ale także nawiązywania przyjaźni, zdobywania doświadczeń i kompetencji, współdziałania i tworzenia. Czas zabawy i pracy
 • Każdy ma prawo do szukania własnych dróg i dokonywania wyborów
 • Rodzice są częścią środowiska szkoły i bez ich współpracy trudno osiągać sukcesy
 • Liceum Lindego jest częścią świata i interesuje się nim oraz zmienia świat wokół siebie
 • Uczymy się wszyscy od siebie nawzajem