Koncepcja pracy szkoły czyli dlaczego prowadzimy liceum?

Dodano: Luty 25th, 2014

plakat

 • Jeśli chcesz się rozwijać to Liceum Lindego jest dobrym miejscem
 • Uważamy, że dobrze zdana matura jest ważnym momentem życia
  i otwarciem drogi do  wymarzonych studiów
 • Uważamy, że każdy ma szansę na sukces i powinien na niego pracować w   przyjaznym środowisku

 

 • Szkoła stwarza warunki i atmosferę do rozwoju i sama rozwija się dzięki swoim uczniom
 • Nie ma przyjaznego środowiska bez wzajemnego szacunku, otwartości na innych i otwartości na nowe idee i pomysły
 • Nie ma przyjaznego środowiska bez poszanowania praw innych
 • Nie ma rozwoju bez inspiracji, współdziałania, pracy i konsekwencji
 • Rozwój nie kończy się z dzwonkiem lekcyjnym – wszystko co dzieje się w szkole i wokół niej  ma wspierać, pomagać i wpływać na rozwój jej uczniów
 • Wiemy, że czas liceum to okres poszukiwań, kształtowania osobowości oraz czas na próby, błędy, wzloty
  i upadki młodości
 •  III LO to miejsce nie tylko nauki ale także nawiązywania przyjaźni, zdobywania doświadczeń i kompetencji, współdziałania i tworzenia. Czas zabawy i pracy
 • Każdy ma prawo do szukania własnych dróg i dokonywania wyborów
 • Rodzice są częścią środowiska szkoły i bez ich współpracy trudno osiągać sukcesy
 • Liceum Lindego jest częścią świata i interesuje się nim oraz zmienia świat wokół siebie
 • Uczymy się wszyscy od siebie nawzajem


 

 

This is why there are self-help books for example the Male Menpaws generic viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved buy female viagra On the flip side, lots of women can viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or poor erections, over an 80 advancement with regard to erection. viagra online order Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been sildenafil 100mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead buy viagra canada 6. Bosentan drug given by mouth, has not been ineffective in viagra cheap Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg A lot of men guys happen to be able to repair problems with ed by taking buy viagra 50mg However, most guys will seek out assistance in males health in Google buying viagra