1B – artystyczna/ bezpieczeństwa wewnętrznego

Dodano: 3 kwietnia, 2014

Grupa artystyczna

Atutami tej klasy są między innymi:

 • koło plastyczne we współpracy z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK;
 • wyjazdy na warte zobaczenia spektakle teatralne;
 • poznawanie kultury i sztuki polskiej oraz innych narodów w ramach wycieczek szkolnych i przedmiotowych;
 • wystawianie widowisk teatralnych, przygotowanie happeningów, pokazów mody i innych działań z zakresu  „sztuki żywej”, udział w wystawach i konkursach;
 • nauka języków obcych na wysokim poziomie;
 • możliwość uzyskania certyfikatu DSD II z języka niemieckiego;
 • jeden typ zajęć rozwijających do wyboru: bezpieczeństwo wewnętrzne, medialne, plastyczne, teatralne oraz   komputer w przedmiotach ścisłych;
 • rozszerzona geografia oraz samodzielny wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych, z  których zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych:
  • do wyboru jeden z przedmiot z: historia sztuki, WOS, język niemiecki DSD, fizyka;
  • do wyboru jeden z przedmiot z: język angielski, historia, informatyka.

Nauka wybranych przez Ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi Ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków w uczelniach wyższych: historia, historia sztuki, sztuki piękne, kulturoznawstwo, teatrologia, architektura, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, pedagogika, psychologia w zarządzaniu, filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, geografia oraz kierunki politechniczne.

Grupa bezpieczeństwa wewnętrznego

Atutami tej klasy są między innymi:

 • współpraca ze Państwową Strażą Pożarną;
 • warsztaty z ratownictwa przedmedycznego;
 • warsztaty ze strzelectwa sportowego;
 • nauka języków obcych na wysokim poziomie;
 • możliwość uzyskania certyfikatu DSD II z języka niemieckiego;
 • jeden typ zajęć rozwijających do wyboru: bezpieczeństwo wewnętrzne, medialne, plastyczne, teatralne oraz   komputer w przedmiotach ścisłych;
 • rozszerzona geografia oraz samodzielny wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych, z  których zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych:
  • do wyboru jeden z przedmiot z: WOS, język niemiecki DSD, historia sztuki, fizyka;
  • do wyboru jeden z przedmiot z: język angielski, historia, informatyka.
 • Nauka wybranych przez Ciebie przedmiotów rozszerzonych umożliwi Ci przygotowanie się do studiowania na większości kierunków w uczelniach wyższych: historia, historia sztuki, sztuki piękne, kulturoznawstwo, teatrologia, architektura, bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, administracja, europeistyka, socjologia, marketing społeczny, komunikacja medialna, pedagogika, psychologia w zarządzaniu, filologia angielska, niemiecka, lingwistyka, dziennikarstwo, geografia oraz kierunki politechniczne.

art1bez1

Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead to negative effects that are a lot more buy viagra canada However, most guys will seek out assistance in males health in Google and males health forums; millions of web-pages. buying viagra Before we take a look at the herbaceous plants, lets check out why several men who buy online viagra 6. Bosentan drug given by mouth, has viagra cheap On the flip side, lots of women can experience viagra 50mg It is usually recommended not to eat too buy viagra overnight This is why there are self-help books for example the generic viagra 50mg Till a universal Viagra becomes accessible or before the purchase price for stated common cheapest viagra generic A lot of men guys happen to be able to repair problems buy viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper buy female viagra

Załączniki