Zdalne nauczanie do 24 maja 2020.

Dodano: 27 kwietnia, 2020


W związku z informacją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zdalnej edukacji w polskich szkołach informuję, że szkoła pozostanie zamknięta do 24.05. 2020, a edukacja nadal prowadzona będzie w formie zdalnej.

Zgodnie z dzisiejszą informacją, egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Szczegółowe harmonogramy zostaną podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W sprawach pilnych – jak dotychczas – prosimy o kontakt poprzez e – dziennik.
Absolwentów prosimy o kontakt poprzez pocztę internetową sekretariat@3lo.torun.pl

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Z poważaniem
Andrzej Więckowski

Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead to negative effects that are a lot more buy viagra canada However, most guys will seek out assistance in males health in Google and males health forums; millions of web-pages. buying viagra Before we take a look at the herbaceous plants, lets check out why several men who buy online viagra 6. Bosentan drug given by mouth, has viagra cheap On the flip side, lots of women can experience viagra 50mg It is usually recommended not to eat too buy viagra overnight This is why there are self-help books for example the generic viagra 50mg Till a universal Viagra becomes accessible or before the purchase price for stated common cheapest viagra generic A lot of men guys happen to be able to repair problems buy viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper buy female viagra

Na zakończenie…

Dodano: 23 kwietnia, 2020

Drodzy Absolwenci Lindego – rocznik 2020!

Czekaliście na ten dzień. Zastanawialiście się, jaki on będzie, kto dostanie nagrody i wyróżnienia, jaki program artystyczny przygotują dla Was młodsi koledzy, jak wypadnie pożegnanie z klasą i nauczycielami na chwilę przed maturą…


Życie zaskoczyło nas po raz kolejny i w dniu zakończenia Waszej nauki w liceum nie możemy się spotkać wszyscy razem w szkole, jak to zwykle miało miejsce. Ale obiecujemy Wam: nic nie przepadnie! Nic Was nie ominie! Wasze świadectwa i nagrody będą czekały, uroczystość w końcu się odbędzie, nasze szkolne Oscary –  Lindusie – też zostaną rozdane. To wszystko się wydarzy, kiedy tylko będzie taka możliwość – jeśli nie uda się przed wakacjami, to zaprosimy Was jesienią w gościnne progi Liceum Lindego, które zawsze z radością wita swoich Absolwentów.

Tymczasem w imieniu Dyrekcji, całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników  III LO, którzy towarzyszyli Wam przez te trzy lata, gratulujemy Wam ukończenia szkoły z sukcesem, a także życzymy Wam dużo optymizmu, siły i wytrwałości, motywacji do nauki, determinacji i cierpliwości w oczekiwaniu na najważniejsze (jak dotąd) egzaminy w Waszym życiu. Symbolicznie przekazujemy Wam Lindusia 70-lecia dla całego Waszego rocznika, bo w pełni na niego zasłużyliście!

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach… Ale życzmy sobie, aby jak najszybciej wróciła „stara nuda” i abyśmy jak najszybciej mogli się znowu zobaczyć! Dbajcie o siebie, bądźcie zdrowi… Wszystkiego dobrego i powodzenia!

Komunikat

Dodano: 23 kwietnia, 2020

Szanowni Maturzyści

W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym informuję,
że przygotowane świadectwa ukończenia III Liceum będzie można odbierać w terminach późniejszych.
Świadectwa będą czekały w sekretariacie szkoły – o czasie i sposobie odbioru poinformujemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Pozdrawiam
Andrzej Więckowski
Dyrektor III LO w Toruniu

Informacja

Dodano: 23 kwietnia, 2020


INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW I RENCISTÓW III LO W TORUNIU

Osoby ubiegające się o  tzw. ,,Wczasy pod Gruszą”( załącznik nr 2 i 3) oraz o dofinansowanie kolonii letnich dzieci mogą złożyć wymagane dokumenty do 31.05.2020 korzystając z n/w form:

 • Przesłać listownie na adres szkoły
 • Wrzucić do skrzynki, która w godzinach od 8:30 do 16:00 będzie znajdować się na furtce wejściowej do szkoły ( od 28.04 .2020)
 • Dostarczyć do sekretariatu osobiście uprzednio umawiając się telefonicznie

Druki do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce ZFŚS oraz na portierni i w sekretariacie szkoły ( od 28.04.2020)  w godzinach ( 8:30 do 14:30)

Komunikat

Dodano: 24 marca, 2020

Informacja dla rodziców i uczniów

Zasady i sposoby pracy zdalnej w III LO w Toruniu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25.03.2020 do 10 kwietnia 2020 z możliwością przedłużenia

 1. Zdalne nauczania w III LO będzie prowadzone za pomocą platformy zdalnego nauczania Moodle (http://moodle.3lo.torun.pl/login/index.php). Platforma jest całkowicie darmowa dla korzystających nauczycieli i uczniów.
 2. Instrukcję do logowania dla uczniów zostaną wysłane przez dziennik elektroniczny za pośrednictwem wychowawców w dniu 24.03.2020r.
 3. Po zalogowaniu się uczeń będzie miał dostępny jeden kurs, który obejmuje wszystkie jego przedmioty.
 4. Za pomocą kursu nauczyciele będą udostępniać uczniom materiały do zdalnej nauki
  (linki do zasobów zewnętrznych, zadania, notatki, linki do filmów itp.) co najmniej raz w tygodniu obejmujące zakres materiału do pracy w ciągu tego tygodnia.
 5. Za pomocą kursu uczniowie będą mogli przesyłać rozwiązane zadania i zadawać pytania do nauczycieli na forum.
 6. Ważne jest aby uczniowie codziennie logowali się na platformę i sprawdzali jakie nowe materiały się pojawiły.
 7. Uczniowie powinni rozplanować swoją prace w oparciu np. o dotychczasowy plan lekcji tak aby nie kumulować uczenia się i wykonywania zadań np.  w ostatnim dniu tygodnia.
 8. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w naszym statucie:
  -nauczyciele decydują o formach aktywności, które zostaną oceniane (ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, które formy aktywności podlegają ocenie)
  – na platformie Moodle możliwe jest przesyłanie prac, rozmowy na forum, przeprowadzanie zdalnych prac klasowych i testów
  – oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego
  – ewentualne prace klasowe będą zapowiadane przez dziennik elektroniczny i dodatkowo na platformie moodle
 9. Nauczyciele mogą również utrzymywać kontakt z uczniami dodatkowo w inny ustalony z nimi sposób np. facebook, komunikatory, maile itp.
 10. Wychowawcy będą zobowiązani do monitorowania udziału uczniów swojej klasy w kursie i kontaktowania się z tymi, którzy nie będą brali udziału w zajęciach.
 11. Rodzice mogą utrzymywać kontakt z wychowawcą i nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

Zapytania ofertowe

Dodano: 19 marca, 2020

Nowe zapytania ofertowe w Biuletynie informacji publicznej III LO. Zachęcamy do składania ofert.


Komunikat

Dodano: 16 marca, 2020

Szanowni Państwo

działając na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
(Dz. U. poz. 433),

ze względu na konieczność zapobiegania zagrożeniu związanemu z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19,
z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednie przyjmowanie interesantów w III Liceum Ogólnokształcącym im.S.B.Lindego w Toruniu.

W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty mailowej: sekretariat@3lo.torun.pl
lub telefonicznie: 56 6488840

Z poważaniem
Dyrektor III LO w Toruniu
Andrzej Więckowski

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Dodano: 11 marca, 2020

Zgodnie z komunikatem Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” ogłoszonych na stronie MEN, od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zajęcia w III LO w Toruniu zostają zawieszone. Uczniowie pozostają w domach.

Deklaracje maturalne.

Dodano: 14 stycznia, 2020

UWAGA MATURZYŚCI

Składanie ostatecznych deklaracji maturalnym odbywać się będzie w gabinecie A207:

w dniach 20.01.2020r. – 07.02.2020r.
w godzinach 9.30 – 13.30

W dniach 27, 28 stycznia i 7 lutego możliwe będzie
złożenie wypełnionej deklaracji w sekretariacie A208

Zapraszamy na wywiadówkę

Dodano: 30 grudnia, 2019

Dnia  8 stycznia  2020 roku ( środa )odbędą się zebrania rodziców uczniów  III LO.

O godzinie 17:00 w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie Rady Rodziców III LO.

O godzinie 17:30 odbędą się zebrania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Po zebraniach około godziny 18:15 rozpoczną się konsultacje z nauczycielami przedmiotów.