Informacja

Dodano: 23 kwietnia, 2020


INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW, EMERYTÓW I RENCISTÓW III LO W TORUNIU

Osoby ubiegające się o  tzw. ,,Wczasy pod Gruszą”( załącznik nr 2 i 3) oraz o dofinansowanie kolonii letnich dzieci mogą złożyć wymagane dokumenty do 31.05.2020 korzystając z n/w form:

 • Przesłać listownie na adres szkoły
 • Wrzucić do skrzynki, która w godzinach od 8:30 do 16:00 będzie znajdować się na furtce wejściowej do szkoły ( od 28.04 .2020)
 • Dostarczyć do sekretariatu osobiście uprzednio umawiając się telefonicznie

Druki do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce ZFŚS oraz na portierni i w sekretariacie szkoły ( od 28.04.2020)  w godzinach ( 8:30 do 14:30)

This is why there are self-help books for example the Male Menpaws generic viagra 50mg Consumption of Damiana infusion is one among the normal cures for frigidity. Proper function of improved buy female viagra On the flip side, lots of women can viagra 50mg In in several evaluations, its revealed in men with or poor erections, over an 80 advancement with regard to erection. viagra online order Unhealthy lifestyleUnderweightOverweightSpecific medications can have an effectStudies have already been sildenafil 100mg Some medicines may significantly interfere with Viagra and might lead buy viagra canada 6. Bosentan drug given by mouth, has not been ineffective in viagra cheap Paroxetine hydrochloride is a psychotropic medication. It is utilized to take care of depression, social phobia. buy viagra 120mg A lot of men guys happen to be able to repair problems with ed by taking buy viagra 50mg However, most guys will seek out assistance in males health in Google buying viagra

Komunikat

Dodano: 24 marca, 2020

Informacja dla rodziców i uczniów

Zasady i sposoby pracy zdalnej w III LO w Toruniu

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25.03.2020 do 10 kwietnia 2020 z możliwością przedłużenia

 1. Zdalne nauczania w III LO będzie prowadzone za pomocą platformy zdalnego nauczania Moodle (http://moodle.3lo.torun.pl/login/index.php). Platforma jest całkowicie darmowa dla korzystających nauczycieli i uczniów.
 2. Instrukcję do logowania dla uczniów zostaną wysłane przez dziennik elektroniczny za pośrednictwem wychowawców w dniu 24.03.2020r.
 3. Po zalogowaniu się uczeń będzie miał dostępny jeden kurs, który obejmuje wszystkie jego przedmioty.
 4. Za pomocą kursu nauczyciele będą udostępniać uczniom materiały do zdalnej nauki
  (linki do zasobów zewnętrznych, zadania, notatki, linki do filmów itp.) co najmniej raz w tygodniu obejmujące zakres materiału do pracy w ciągu tego tygodnia.
 5. Za pomocą kursu uczniowie będą mogli przesyłać rozwiązane zadania i zadawać pytania do nauczycieli na forum.
 6. Ważne jest aby uczniowie codziennie logowali się na platformę i sprawdzali jakie nowe materiały się pojawiły.
 7. Uczniowie powinni rozplanować swoją prace w oparciu np. o dotychczasowy plan lekcji tak aby nie kumulować uczenia się i wykonywania zadań np.  w ostatnim dniu tygodnia.
 8. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w naszym statucie:
  -nauczyciele decydują o formach aktywności, które zostaną oceniane (ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, które formy aktywności podlegają ocenie)
  – na platformie Moodle możliwe jest przesyłanie prac, rozmowy na forum, przeprowadzanie zdalnych prac klasowych i testów
  – oceny będą wpisywane do dziennika elektronicznego
  – ewentualne prace klasowe będą zapowiadane przez dziennik elektroniczny i dodatkowo na platformie moodle
 9. Nauczyciele mogą również utrzymywać kontakt z uczniami dodatkowo w inny ustalony z nimi sposób np. facebook, komunikatory, maile itp.
 10. Wychowawcy będą zobowiązani do monitorowania udziału uczniów swojej klasy w kursie i kontaktowania się z tymi, którzy nie będą brali udziału w zajęciach.
 11. Rodzice mogą utrzymywać kontakt z wychowawcą i nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

Zapytania ofertowe

Dodano: 19 marca, 2020

Nowe zapytania ofertowe w Biuletynie informacji publicznej III LO. Zachęcamy do składania ofert.


Komunikat

Dodano: 16 marca, 2020

Szanowni Państwo

działając na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
(Dz. U. poz. 433),

ze względu na konieczność zapobiegania zagrożeniu związanemu z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19,
z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednie przyjmowanie interesantów w III Liceum Ogólnokształcącym im.S.B.Lindego w Toruniu.

W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty mailowej: sekretariat@3lo.torun.pl
lub telefonicznie: 56 6488840

Z poważaniem
Dyrektor III LO w Toruniu
Andrzej Więckowski

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Dodano: 11 marca, 2020

Zgodnie z komunikatem Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych” ogłoszonych na stronie MEN, od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zajęcia w III LO w Toruniu zostają zawieszone. Uczniowie pozostają w domach.

Deklaracje maturalne.

Dodano: 14 stycznia, 2020

UWAGA MATURZYŚCI

Składanie ostatecznych deklaracji maturalnym odbywać się będzie w gabinecie A207:

w dniach 20.01.2020r. – 07.02.2020r.
w godzinach 9.30 – 13.30

W dniach 27, 28 stycznia i 7 lutego możliwe będzie
złożenie wypełnionej deklaracji w sekretariacie A208

Zapraszamy na wywiadówkę

Dodano: 30 grudnia, 2019

Dnia  8 stycznia  2020 roku ( środa )odbędą się zebrania rodziców uczniów  III LO.

O godzinie 17:00 w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie Rady Rodziców III LO.

O godzinie 17:30 odbędą się zebrania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Po zebraniach około godziny 18:15 rozpoczną się konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

Informacja

Dodano: 6 grudnia, 2019

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dla pracowników i byłych pracowników na temat ZFŚS III LO – treść informacji.

Zapraszamy na konsultacje

Dodano: 6 listopada, 2019

Dnia  13 listopada  2019 roku (środa) odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów  III LO.

O godzinie 17:15 w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie Rady Rodziców – prosimy o obecność przedstawicieli wszystkich klas.

Od godziny 17:30 rozpoczną się konsultacje z nauczycielami przedmiotów w wyznaczonych salach.

Informacja o zajęciach pozalekcyjnych w I semestrze roku szkolnego 2019/20

Dodano: 5 listopada, 2019

Załączniki